Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO a OPV-2009/3.2/01-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

18.03.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhláseným výzvam OPV-2009/3.1/01-SORO Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a OPV-2009/3.2/01-SORO Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených.

Pozvánka na informačné semináre

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky