Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 19.01.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

16.06.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2011/3.1/03-SORO s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

Pozvánka a program podujatia

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky