Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácie o 1. kole priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA a s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO

16.11.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že v 1. kole výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO bolo celkovo zaregistrovaných 23 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). Celková požadovaná výška NFP zaregistrovaných žiadostí o NFP predstavuje sumu 4,51 mil. EUR.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dátum vyhlásenia 2. kola prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO je plánovaný na mesiac november a dátum uzávierky je plánovaný na mesiac január.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky