Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO

06.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl.

 

Súhrnné výsledky Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO
Názov výzvy: Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom výberu žiadostí o NFP

Počet žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie

Počet žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie

15

15

0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky