Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO

05.12.2011

 

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

Zverejnené údaje sa vzťahujú k 1. kolu prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, dátum uzávierky 1. kola: 01. 08. 2011

Súhrnné výsledky Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO
Názov výzvy: Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom výberu žiadostí o NFP

Počet žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie

Počet žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie

5

5

0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky