Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO

05.12.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO, ktorá bola zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK.

Súhrnné výsledky Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO
Názov výzvy: Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia

55

45

10

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky