Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO

01.03.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov.

OPV-2012/2.1/03-SORO
Názov výzvy: Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov

Celkový počet žiadostí o NFP

51

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

47

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

41

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

4

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

3

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky