Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 23.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO

30.07.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji.

OPV-2012/4.2/04-SORO
Názov výzvy: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji

 

Celkový počet žiadostí o NFP

16

 

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

 

14

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

13

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

2

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

 

2

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

 

0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky