Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

05.06.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO, ktorá bola zameraná na inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce.

OPV-2011/1.1/07-SORO
Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce.

Celkový počet žiadostí o NFP

301

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

268

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

205

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

33

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

5

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

28

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky