Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO

24.10.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO, ktorá bola zameraná na inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy.

OPV-2011/1.1/06-SORO
Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy

 

Celkový počet žiadostí o NFP

510

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

426

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

370

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

84

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

38

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky