Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO

26.11.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu.

OPV-2013/2.1/04-SORO
Názov výzvy: Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

 

Celkový počet žiadostí o NFP

29

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

24

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

23

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

5

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

4

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky