Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

30.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO, ktorá bola zameraná na moderné stredné školy.

OPV-2012/1.1/08-SORO
Názov výzvy: Moderná stredná škola

Celkový počet žiadostí o NFP

303

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

288

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

234

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

15

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

5

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

10

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky