Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 28.02.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/1.2/07-SORO

15.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/1.2/07-SORO, ktorá bola zameraná na podporu kvality vysokých škôl.

OPV-2013/1.2/07-SORO
Názov výzvy: Podpora kvality vysokých škôl

Celkový počet žiadostí o NFP

4

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

4

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

4

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky