Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO

15.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO, ktorá bola zameraná na moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji.

OPV-2013/4.1/05-SORO
Názov výzvy: Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji

Celkový počet žiadostí o NFP

20

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

17

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

14

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

3

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

2

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1


 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky