Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/1.2/06-SORO

08.04.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.2/06-SORO, ktorá bola zameraná na skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl.

OPV-2012/1.2/06-SORO
Názov výzvy: Skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl

 

Celkový počet žiadostí o NFP

5

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

5

z  toho počet  žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

5

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

0

z  toho počet  žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

0

z  toho počet  žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky