Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/1.2/05-SORO

08.04.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.2/05-SORO, ktorá bola zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

OPV-2012/1.2/05-SORO
Názov výzvy: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

 

Celkový počet žiadostí o NFP

42

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

38

z  toho počet  žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

33

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

4

z  toho počet  žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

1

z  toho počet  žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky