Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výziev s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO

09.06.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO, ktoré boli zamerané na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

OPV-2010/1.2/02-SORO
Názov výzvy: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

Celkový počet žiadostí o NFP

52

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

29

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

29

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

23

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

16

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPV-2010/4.2/03-SORO
Názov výzvy: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji

Celkový počet žiadostí o NFP

10

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

5

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

5

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

5

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

4

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky