Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 16.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO

20.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

OPV-2011/3.1/03-SORO
Názov výzvy: Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

 

Celkový počet žiadostí o NFP

40

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP

24

z toho počet žiadostí o NFP, u ktorých bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí

23

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti

16

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti

14

z toho počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti

2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky