Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o výmene formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 k výzve) a oprave chyby v písaní vo formulári Zoznam ukazovateľov projektu (príloha č. 8 k výzve) v rámci výzvy OPV-2011/1.1/07-SORO

24.10.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na spustenie novej verzie ITMS bol aktualizovaný formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO.

Aktualizovaný formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 k výzve)

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu v rámci výzvy OPV-2011/1.1/07-SORO.

Pôvodný text v prílohe č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu

Poznámky pod čiarou

2 V prípade, že je pre žiadateľa relevantný jeden z uvedených merateľných ukazovateľov dopadu je potrebné, aby si vybral oba ukazovatele.

3 V prípade, že si žiadateľ vyberie merateľný ukazovateľ „Počet osôb z MRK zapojených do programov ďalšieho vzdelávania“ je potrebné, aby si vybral merateľný ukazovateľ dopadu „Počet osôb z MRK - absolventov programov ďalšieho vzdelávania“.

Nové znenie v prílohe č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu

Poznámky pod čiarou

2 V prípade, že si žiadateľ vyberie merateľný ukazovateľ „Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu“ je potrebné, aby si vybral merateľný ukazovateľ dopadu „Počet absolventov SŠ, ktorí sa do 12 mesiacov úspešne umiestnili na trhu práce resp. v nadväzujúcom stupni vzdelávania“.

3 V prípade, že si žiadateľ vyberie merateľný ukazovateľ „Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania“ je potrebné, aby si vybral merateľný ukazovateľ dopadu „Počet žiakov z MRK - absolventov programov formálneho vzdelávania“.

Aktualizovaná príloha č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu

Aktualizácia uvedených dokumentov nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky