Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO

07.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave uvedených častí výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO.

1. Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôvodný text na strane 3:
„Každý žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o NFP predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o zastúpení žiakov identifikujúcich sa ako rómska populácia z celkového počtu žiakov základnej školy.“


Nový text na strane 3:
„Každý žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o NFP predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o zastúpení žiakov pochádzajúcich z rómskej populácie z celkového počtu žiakov základnej školy.“

2. Príloha č. 14 k výzve Čestné vyhlásenie

Pôvodný text:
„Ja, dolu podpísaný, štatutárny orgán žiadateľa týmto prehlasujem, že základná škola (uviesť názov a adresu základnej školy) má 15-percentné zastúpenie žiakov identifikujúcich sa ako rómska populácia zo všetkých žiakov základnej školy.“

Nový text:
„Ja, dolu podpísaný, štatutárny orgán žiadateľa týmto prehlasujem, že základná škola (uviesť názov a adresu základnej školy) má viac ako 15-percentné zastúpenie žiakov pochádzajúcich z rómskej populácie zo všetkých žiakov základnej školy.“

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky