Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO

09.03.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave uvedených častí príloh k výzve           OPV-2009/3.1/01-SORO.

1. Príloha č. 1 k výzve Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V tabuľke 16 sa dopĺňa bod 12 a bod 13 nasledovne:

12. Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár) všetkých odborných pracovníkov a všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu.

13. Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov:

  • štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
  • všetkých odborných pracovníkov,
  • všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu.

2. Príloha č. 2 k výzve Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Bod 12 a bod 13 sa dopĺňa nasledovne:

12. Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár) všetkých odborných pracovníkov a všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu (vzorový formulár 8);

13. Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (vzorový formulár 9):

  • štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
  • všetkých odborných pracovníkov,
  • všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu;

3. Príloha č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

Tretia odrážka odspodu v časti Neoprávnené výdavky sa dopĺňa nasledovne:

obstaranie kapitálových výdavkov (v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)...

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky