Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní vo výzvach s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO

28.01.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 8 Zoznam ukazovateľov projektu k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO. V uvedených prílohách boli v tabuľke č. 1 s názvom Merateľné ukazovatele k vypĺňaniu tabuľky č. 12 „Hodnoty merateľných ukazovateľov" zmenené dva nepovinné ukazovatele na povinné:

Pôvodný text

Ukazovateľ výsledku: Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov

Ukazovateľ dopadu: Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu

Nový text

Ukazovateľ výsledku: Počet definovaných kvalifikačných a hodnotiacich štandardov (povinný ukazovateľ)

Ukazovateľ dopadu: Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu (povinný ukazovateľ)

Príloha č. 8 Zoznam ukazovateľov projektu pre výzvu s kódom OPV-2010/1.2/02-SORO

Príloha č. 8 Zoznam ukazovateľov projektu pre výzvu s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO

Zmena dvoch nepovinných ukazovateľov na povinné bola doplnená aj v prílohe č. 1 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzvam v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov.

Príloha č. 1  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre výzvu s kódom OPV-2010/1.2/02-SORO

Príloha č. 1  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre výzvu s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky