Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/3.1/02-SORO

06.08.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 1 k výzve OPV-2010/3.1/02-SORO.

V prílohe č. 1 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola na strane 3 v časti 1. Identifikácia žiadateľa uvedená poznámka:

Pôvodné znenie:

Upozornenie:

* Pri vypĺňaní bunky si žiadateľ – platca DPH označí kolónku áno aj v prípade, že v rámci projektu si DPH podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení uplatňovať nebude.

**Ak je žiadateľ platcom DPH, uvedie v bunke IČ DPH jemu pridelené IČ DPH. V prípade, ak nie je pridelené IČ DPH,

žiadateľ uvádza: nerelevantné. Ak žiadateľ uvedie IČ DPH, kolónka DIČ je nepovinné pole.

Nové znenie:

Poznámka sa vypúšťa.

Aktualizovaný dokument

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky