Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO

11.06.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 6 k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO.

V prílohe k výzve bola opravená:

 • príloha č. 6 k výzve – Minimálne štandardy na vzdelávacie programy v sektore turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu

Vo vyššie uvedenej prílohe bolo na strane 2 doplnené znenie:

pôvodný text:

3.2. Komunikácia so zákazníkom v komerčných službách cestovného ruchu v členení na vzdelávanie:

- cudzie jazyky

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk,
 • ruský jazyk,
 • taliansky alebo španielsky jazyk.

- komunikačné zručnosti

- interkultúrne faktory, ktoré vplývajú na

 • spotrebné zvyklosti potenciálneho zákazníka,
 • správanie sa zákazníka.

doplnený text:

3.2. Komunikácia so zákazníkom v komerčných službách cestovného ruchu v členení na vzdelávanie:

- cudzie jazyky

 • anglický jazyk alebo,
 • nemecký jazyk alebo,
 • ruský jazyk alebo,
 • taliansky alebo španielsky jazyk.  

- komunikačné zručnosti

- interkultúrne faktory, ktoré vplývajú na

 • spotrebné zvyklosti potenciálneho zákazníka,
 • správanie sa zákazníka.

Usmernenie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ:

Žiadateľ o NFP musí dodržať všetky minimálne štandardy v zmysle prílohy č. 6 k výzve okrem častí, ktoré umožňujú výber spojkou alebo.

Aktualizovaný dokument nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky