Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohách k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO

07.06.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 1 k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO.

V prílohách k výzve bola opravená:

  • príloha č. 1 k výzve – Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Vo vyššie uvedenej prílohe bolo na strane 3 doplnené pole s údajom o počte zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred podaním žiadosti o NFP. Uvedenie údaju je v zmysle znenia výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO povinné. Údaj žiadateľ v ITMS vyplní v časti Špecifické polia.

pôvodný text:

neuvedený

doplnený text:

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred podaním žiadosti o NFP
0-10 11-50 51-250 251-500 500-1000 viac ako 1000

Upozornenie:
Uvedenie údaja je v zmysle znenia výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO povinné. Údaj žiadateľ v ITMS vyplní v časti Špecifické polia.

download.php?FNAME=1254215622.upl&ANAME=3.06 Kriteria definujuce centrum excelentnosti c 1-5 priloha 12.docAktualizovaný dokument nájdete tu

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky