Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0. 23.02.2012

23.02.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0, ktorá je platná od 21.2.2012 a účinná od 23.2.2012. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 5.0 z 21.09.2010. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0, usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu.

Dokument na stiahnutie:

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 6.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky