Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia k oprave písomností k výzvam na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy: OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO

12.05.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave tabuľky na strane 56 v časti Členenie pozícií a limitov pri personálnych výdavkoch dopytovo-orientovaných projektov  2. Riadiaci/administratívny/obslužný personál, ktorá je súčasťou prílohy č. 3 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Vzdelávanie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizovaná tabuľka

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky