Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012 pre OP Vzdelávanie

15.12.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie. V budúcom roku ASFEU plánuje vyhlásiť tri dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 50 miliónov EUR. Informácie týkajúce sa opatrení, v rámci ktorých budú výzvy vyhlásené, plánovaných termínoch vyhlásenia a uzávierok výziev, ako aj finančného vymedzenia na výzvu nájdete v tomto dokumente.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012 pre OPV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky