Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 17.01.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPV

15.12.2010

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie. V budúcom roku ASFEU plánuje zverejniť štyri dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 65 miliónov EUR. Informácie týkajúce sa opatrení, v rámci ktorých budú výzvy vyhlásené, plánovaných termínoch vyhlásenia a uzávierok výziev, ako aj finančného vymedzenia na výzvu nájdete v tomto dokumente.

 

Časový harmonogram výziev na rok 2011 pre OPV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky