Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Digitálne učenie v Michalovciach

24.11.2014

Základná škola Pavla Horova  v Michalovciach sa s pomocou eurofondov výrazne zmodernizovala. V projekte podporenom v rámci operačného programu Vzdelávanie prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ sa zamerala na inováciu a digitalizáciu vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť.  Pedagógovia vytvorili učebné materiály na deväť predmetov (slovenský a anglický jazyk, matematika, fyzika, informatika, geografia, dejepis, občianska náuka a hudobná výchova), ktoré sú dostupné žiakom na webovej stránke školy.

Obľúbená knižnica

Elektronizáciou učebníc škola vytvorila ucelený vzdelávací systém s najmodernejšími metódami vzdelávania. V projekte sa nezabudlo ani na obstaranie doplnkovej a povinnej literatúry existujúcej knižnice.
Knižnica sa stala úžasnou súčasťou našej školy. V rámci projektu sme kúpili viac ako päťtisíc titulov. Tie môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Niektoré knihy máme v počte až tridsať kusov a čítajú ich naraz celé triedy na prvom stupni. Po prečítaní nasledujú rôzne aktivity viažuce sa na prečítaný obsah. Učitelia k nim vytvárajú pracovné listy, interaktívne kvízy či divadielka. Aktivitu si pochvaľujú aj rodičia, pretože nemusia zháňať knihy z verejnej knižnice. Druhú skupinu kníh tvoria tituly nakúpené v počte jeden až päť kusov,  určené pre žiakov druhého stupňa. Z nich je najviac žiadaná fantasy literatúra. Vedie Harry Potter a séria kníh o Troch pátračoch. Vďaka projektu sa z knižnice, ktorú nikto nenavštevoval, stalo miesto, kde je vždy plno, živo a rušno,“ približuje aktivity projektu Ján Palkoci, zástupca riaditeľa školy a zároveň projektový manažér.

Moderná hudobná výchova

Hlavným výstupom projektu v rámci digitalizácie niekoľkých predmetov bol vzdelávací portál Moderná škola 2. Jedným z vybraných predmetov je aj hudobná výchova, ktorá bola spracovaná na špičkovej úrovni a podobne ako iné predmety sa stala zdrojom poznatkov pre žiakov školy. Každá téma obsahuje vypracované hlavné učivo. Dopĺňajú ho ukážky hudobných štýlov aj nahrávky piesní. Každý žáner  pozostáva z troch nahrávok. Rytmika, basový podklad a celá nahrávka. Piesne dopĺňa notový podklad a slová. Na stránke sa nachádza aj katalóg hudobných nástrojov a životopisy najslávnejších hudobných skladateľov. Jednotlivé témy dopĺňajú odkazy na internetové stránky, youtube a interaktívne cvičenia. Žiaci si v nich môžu priamo na stránke skladať svoju vlastnú hudbu.

Projekt Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2012 – 2014. Škola naň získala nenávratný finančný príspevok 273-tisíc eur.

Ukážky spracovania predmetu hudobnej výchovy v rámci digitálnej Modernej školy

Nová knižnica školy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky