Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Centrum odborného vzdelávania

10.10.2014

Stredná priemyselná škola z Dubnice nad Váhom vytvorila s pomocou eurofondov Centrum odborného vzdelávania. Projekt s plánovaným ukončením v októbri 2014 je podporený z operačného programu Vzdelávanie. Jeho aktivity viedli k inovácii vyučovania v rámci predmetov strojníctvo, priemyselná informatika, diagnostika a mechatronika. Bol zameraný na zefektívnenie vzdelávacieho procesu a jeho prepojenie s praxou za účelom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Výsledkom projektu sú aj interaktívne cvičenia, ktoré majú za cieľ podporiť vizuálny vnem v kombinácii s teoretickými informáciami. Tým sa vytvorí dobrý spôsob pre zabezpečenie dostatočnej názornosti výučby. Ku komplexnej modernizácii prispeje vzdelávacia hra, ktorú programujú pre potreby školy a jej žiakov samotní pedagógovia. Hra pozostáva zo súboru štyroch vzdelávacích častí funkčných a použiteľných samostatne s využitím prvkov pre posilnenie medzipredmetových väzieb. Každá obsahuje niekoľko úrovní výučby a opakovanie vybranej témy. Žiaci sa naučia rozumieť učivu v širších súvislostiach a vzdelávať sa interaktívnym jednoduchým spôsobom vrátane testovania nových vedomostí. Anglická mutácia hry posilní jazykové schopnosti žiakov v cudzom jazyku. Na jej vzniku spolupracujú odborníci na anglický jazyk a na technické predmety.

Úspešnosť aktivít projektu potvrdzuje aj titul „Najlepší exponát výstavy“ udelený v súťaži stredných škôl „STREDOŠKOLÁK“, ktorá sa uskutočnila pod patronátom predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v novembri 2013 v Trenčíne.  Škola na projekt Centrum odborného vzdelávania získala  nenávratný finančný príspevok vo výške 194-tisíc eur.

Fotografie:


Príklad elektrohydraulického zapojenia


Ocenenie „Najlepší exponát výstavy“ zo súťaže STREDOŠKOLÁK

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky