Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 8.0

29.05.2014

S účinnosťou od 28. 5. 2014 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, ktorá je platná od 23. 5. 2014. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 7.0 z 11. 2. 2013.

Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri povinnom informovaní a publicite. V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu.

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 8.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky