Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 20.09.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktualizácia č. 3 k Usmerneniu č. 5/2011 OPV pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce

04.10.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala aktualizáciu č. 3 k Usmerneniu č. 5/2011 OPV pre prijímateľov.  Usmernenie sa týka prerušenia vypĺňania a predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém pre prijímateľov v rámci výziev OPV-2011/3.1/02-SORO, OPV-2011/3.1/03-SORO, OPV-2011/1.1/06-SORO a OPV-2011/1.1/07-SORO.

Aktualizácia č. 3 k Usmerneniu č. 5/2011 OPV pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce nadobúda účinnosť od 1. 10. 2012.

Nadobudnutím účinnosti tejto aktualizácie usmernenia stráca účinnosť aktualizácia č. 2 k Usmerneniu č. 5/2011 z 1. 4. 2012.

Bližšie informácie tu:

Aktualizácia č. 3 Usmernenia č. 5/2011 – operačný program Vzdelávanie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky