Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktualizácia č. 2 k Usmerneniu č. 5/2011 – operačný program Vzdelávanie

30.03.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 30. 03. 2012 Aktualizáciu č. 2 k Usmerneniu č. 5/2011 pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce (ďalej len „Aktualizácia č. 2“). Aktualizácia č. 2 je určená vysokým školám, univerzitám a ústavom Slovenskej akadémie vied, ktoré sú prijímateľmi NFP v rámci OP Vzdelávanie a prijímateľom v rámci výziev s kódmi OPV-2011/3.1/02-SORO, OPV-2011/3.1/03-SORO, OPV-2011/1.1/06-SORO a OPV-2011/1.1/07-SORO. Aktualizácia č. 2 nadobúda účinnosť od 01. 04. 2012. Dokument vrátane prílohy Evidencia pracovných výkazov - Manuál pre prácu s informačným systémom nájdete aj v časti Operačný program Vzdelávanie - Dokumenty pre prijímateľov.  

Aktualizácia č. 2 k Usmerneniu č. 5/2011 pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce - operačný program Vzdelávanie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky