Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie

01.10.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 26. 9. 2013 Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu verejného obstarávania.

Nadobudnutím účinnosti tejto aktualizácie usmernenia stráca platnosť pôvodné Usmernenie č. 3/2013 vydané dňa 06. 05. 2013.

Materiál spresňuje a doplňuje povinnosti vyplývajúce z aktuálnej Príručky pre prijímateľa NFP, OPV v otázke výkonu procesu obstarávania služieb a tovarov.

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 v rámci OPV. Materiál je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie - Dokumenty pre prijímateľov.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky