Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 5/2011 pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce – operačný program Vzdelávanie

06.12.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 06.12.2011 Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce.

Prijímateľ je na základe tohto usmernenia povinný zabezpečiť od 1. januára 2012 elektronické vypĺňanie a predkladanie individuálnych pracovných výkazov (ďalej len „PV“) a kumulatívnych mesačných výkazov práce (ďalej len „KMVP“) osôb zapojených do implementácie projektu. Uvedené sa týka všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou personálnych matíc jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov prijímateľa pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov. Usmernenie sa nevzťahuje na externé dodávky služieb. Prijímatelia majú povinnosť predkladať pracovné výkazy na externé dodávky služieb v súlade s aktuálnou verziou Príručky pre prijímateľa NFP operačný program Vzdelávanie.

Prijímatelia sú v zmysle Prílohy č. 1 tohto usmernenia povinní po vyplnení PV a KMVP a jeho elektronickom odoslaní do ASFEU zabezpečiť vytlačenie daného PV a KMVP. Po podpise PV a KMVP oprávnenými osobami sa tento stáva prílohou k relevantnej Žiadosti o platbu.

Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia stráca účinnosť Usmernenie č. 5/2011 vydané dňa 28.07.2011 a zároveň sa dopĺňa názov usmernenia.

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov je zverejnené aj v časti operačného programu Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 5/2011 - operačný program Vzdelávanie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky