Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Užitočné linky  

Užitočné linky

Štrukturálne fondy, Kohézny fond
Národný strategický a referenčný rámec SR (portál Centrálneho koordinačného orgánu)
www.nsrr.sk

Fond regionálneho rozvoja (ERDF)
ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.html

Linky na Ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Centrálny koordinačný orgán
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Riadiaci orgán
www.minedu.sk

Veda a výskum
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.apvv.sk

Slovenská akadémia vied
www.sav.sk

Veda a technika v SR
www.veda-technika.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR
www.cvtisr.sk/index/index.php

Informačný portál Centra vedecko-technických informácií SR o európskej integrácii
www.edis.sk/index/index.php

6. rámcový program
cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage

7. rámcový program
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Linky týkajúce sa EÚ
Informačný portál EÚ
www.europa.eu/index_sk.htm

Euro Info (všetko o členstve Slovenska v EÚ - Internetová stránka úradu vlády SR o EÚ)
www.euroinfo.gov.sk

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku www.europskyparlament.sk/

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

Európsky parlament
www.europarl.europa.eu/news/public/default_sk.htm

Európska komisia
ec.europa.ru

Prístup k právu EÚ
eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Publikácie Európskej únie
publications.europa.eu/eur_lex/index_sk.htm

Linky pre malé a stredné podnikanie
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.nadsme.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
www.sario.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
www.sea.gov.sk/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky