Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPVaV,Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

18.08.2008

Dňa 18.8.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1: Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia... Čítať celý článok Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

OPVaV,Výzva

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 29. júla 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj.

29.07.2008

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj z 29. júla 2008 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 14. decembra 2008. Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 – Operačný program Výskum a... Čítať celý článok Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 29. júla 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj.

OPVaV

Vzorová zmluva o partnerstve

27.06.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii prílohy k výzve OPVaV-2008/4.1/2.1/01-SORO Podpora centier excelentnosti. Aktualizovaná príloha „Vzor zmluvy o partnerstve“ sa nachádza v zozname príloh k výzve pod číslom 18.... Čítať celý článok Vzorová zmluva o partnerstve

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

18.06.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) zverejnených výziev zameraných na opatrenie 2.1 a 4.1. Aktualizovaná príloha sa nachádza v zozname povinných príloh k žiadosti o... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

OPVaV

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

12.06.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a SAV uzavretá Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len... Čítať celý článok Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

OPVaV,Výzva

Informácia o oprave písomností k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

03.06.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave nasledovných príloh k vyššie uvedeným výzvam: 1) Príloha k výzve č. 2 Formulár k žiadosti o NFP Vo Formulári žiadosti o NFP v bode 21. Zoznam povinných príloh partnera k žiadosti o NFP... Čítať celý článok Informácia o oprave písomností k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

28.05.2008

Dovoľujeme si informovať Vás o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok zverejnených výziev zameraných na opatrenie 2.1 a 4.1. Aktualizovaná príloha sa nachádza v zozname povinných príloh k žiadosti o NFP,... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky