Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPV,OPVaV

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 3.0 a 3.1

25.11.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové... Čítať celý článok Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 3.0 a 3.1

OPVaV

Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj

04.11.2008

Dňa 15.10.2008 bol aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj . Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj je základným podporným dokumentom operačného programu. Detailne rozpracováva... Čítať celý článok Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj

OPVaV,Výzva

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

11.09.2008

1. V prílohe č.2 „Formulár žiadosti o NFP“ v poznámke pod čiarou č.36 36 Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 700-1 Systému riadenia štrukturálnych fondov a... Čítať celý článok Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

09.09.2008

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Metodického pokynu CKO č. 4: Metodický pokyn k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 sa aktualizuje s účinnosťou od 2.9.2008 príloha č. 700-1 Základný... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve 5.1

04.09.2008

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve 5.1

OPVaV

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení „Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Výskum a Vývoj za rok 2007/obdobie január – december 2007“.

25.08.2008

Výročná správa poskytuje informácie o prvom roku implementácie Operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“), ktorý bol kľúčovým rokom z hľadiska schvaľovacích procesov samotného operačného programu Európskou komisiou a... Čítať celý článok Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení „Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Výskum a Vývoj za rok 2007/obdobie január – december 2007“.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky