Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPVaV

Oznam

26.01.2009

Z dôvodu technickej poruchy na telefónnych kábloch v blízkosti sídla organizácie Vám oznamujeme dočasnú nedostupnosť telefonických a faxových liniek Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Za prípadnú... Čítať celý článok Oznam

OPVaV

Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj

22.01.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že na internetovej stránke www.asfeu.sk je zverejnený aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj (25.11.2008). Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj je... Čítať celý článok Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj

OPV,OPVaV

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

19.01.2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uzniesla dňa 4. novembra 2008 Národná rada Slovenskej... Čítať celý článok Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

OPVaV,Seminár

Informačný seminár pre úspešných žiadateľov o poskytnutie NFP

19.12.2008

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj organizuje informačný seminár pre úspešných žiadateľov o poskytnutie NFP, ktorí... Čítať celý článok Informačný seminár pre úspešných žiadateľov o poskytnutie NFP

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve pre opatrenie 4.2

17.12.2008

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Opatrenie č. 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ Agentúra Ministerstva... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve pre opatrenie 4.2

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve pre opatrenie 2.2

17.12.2008

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Opatrenie č. 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve pre opatrenie 2.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky