Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPV,OPVaV

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

12.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

OPVaV

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

11.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 11.05.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti... Čítať celý článok Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

OPVaV,OPV

Upozornenie pre žiadateľov o NFP

07.05.2009

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o NFP, že pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a... Čítať celý článok Upozornenie pre žiadateľov o NFP

OPVaV

Odborný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

06.05.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj Vás pozýva na odborný seminár k vyhláseným výzvam : OPVaV-2009/2.1/02-SORO,... Čítať celý článok Odborný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj

OPVaV

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

27.04.2009

Dňa 21. apríla 2009 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVII, Číslo 75A, str. 187 - 201). Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma... Čítať celý článok Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

OPVaV

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/02-SORO

21.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe a úplnom znení výzvy pre opatrenie 4.2 k zverejnenej výzve. V prílohách k výzve bola opravená: · príloha č. 2 k výzve – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.... Čítať celý článok Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPVaV-2009/4.2/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky