Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPVaV

Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy v rámci OP VaV po ukončení verejného obstarávania

11.11.2009

Prijímateľ je povinný po ukončení procesu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. c) Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh (Formulár zmluvy o poskytnutí NFP – článok 3... Čítať celý článok Usmernenie k žiadostiam o zmenu zmluvy v rámci OP VaV po ukončení verejného obstarávania

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/4.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

09.11.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/4.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

OPVaV,Seminár

Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

09.11.2009

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k výzve OPVaV-2009/2.2/04-SORO - Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

OPV,OPVaV

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

06.11.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

OPVaV,Výzva

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPVaV (platný od 20. 10. 2009)

27.10.2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 20. 10. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj. Časový harmonogram výziev na... Čítať celý článok Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPVaV (platný od 20. 10. 2009)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky