Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPV,OPVaV,Výzva

Usmernenie k podávaniu žiadostí o platbu prijímateľmi v období od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010

02.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 02. 03. 2010 Usmernenie pre prijímateľov č. 1/2010 operačný program Vzdelávanie a č. 2/2010 operačný program Výskum a vývoj.... Čítať celý článok Usmernenie k podávaniu žiadostí o platbu prijímateľmi v období od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010

OPV,OPVaV

Oznam

01.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné na žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Tento stav je spôsobený technologickými problémami... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

26.02.2010

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska Komisia rozhodnutím (ES, ESUO) č. 1999/352 z 28. apríla 1999 Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so... Čítať celý článok Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

OPV,OPVaV

Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

17.02.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj na aktualizáciu dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií... Čítať celý článok Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

OPVaV,Výzva

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/02-SORO a OPVaV-2009/2.2/02-SORO

11.02.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2009/4.2/02-SORO, s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií... Čítať celý článok Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/02-SORO a OPVaV-2009/2.2/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky