Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPV,OPVaV

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj

04.05.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila aktualizovaný Manuál pre informovanie a publicitu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program... Čítať celý článok Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj

OPVaV,Seminár

Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj v Bratislave – ZMENA MIESTA KONANIA

25.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorý sa mal konať 3. mája 2012 o 9:00 hod. v Agentúre Ministerstva školstva,... Čítať celý článok Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj v Bratislave – ZMENA MIESTA KONANIA

OPVaV,Seminár

Informačné semináre pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj – vo Zvolene, v Košiciach a v Žiline

24.04.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj pozýva prijímateľov nenávratného finančného príspevku v... Čítať celý článok Informačné semináre pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj – vo Zvolene, v Košiciach a v Žiline

OPVaV,Seminár

Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave

23.04.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj pozýva prijímateľov nenávratného finančného príspevku v... Čítať celý článok Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave

OPVaV

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO

23.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO poskytujú manažéri... Čítať celý článok Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO

OPVaV

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0

16.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0, ktorá je platná od 04.04.2012 a účinná od 12.04.2012. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0

OPV,OPVaV

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5

02.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.5... Čítať celý článok Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky