Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPV,OPVaV

Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO

25.06.2013

V nadväznosti na oznam, ktorý ASFEU uverejnila na webovom sídle dňa 03.06.2013 http://www.asfeu.sk/agentura/aktuality/clanok/oznam-pre-prijimatelov-nfp/ a z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie... Čítať celý článok Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO

OPV,OPVaV

Vyhrajte nový tablet v súťaži o prírode!

25.06.2013

Do súťaže o atraktívnu cenu sa môžu vysokoškoláci stále zapojiť. Stačí si vybrať ľubovoľný okruh témy (napr. prírodné bohatstvo Slovenska, rastlinstvo, živočíchy, prečo vznikajú povodne, zdroje energie a pod.) a... Čítať celý článok Vyhrajte nový tablet v súťaži o prírode!

OPVaV

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

18.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO poskytujú manažéri... Čítať celý článok Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO

OPVaV

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV (platný od 22. 5. 2013)

04.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 22. 05. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV (platný od 22. 5. 2013)

OPVaV

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

04.06.2013

Od dnešného dňa je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný... Čítať celý článok Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

OPV,OPVaV

Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

04.06.2013

S blížiacim sa koncom programového obdobia 2007-2013 usporiadala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v dňoch 28. – 31. mája 2013 Informačné dni pre... Čítať celý článok Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

OPV,OPVaV

Oznam pre prijímateľov NFP

03.06.2013

Vzhľadom na predbežné zistenia zo strany auditu Európskej komisie a s cieľom zamedziť vzniku neoprávnených výdavkov, resp. korekcií, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy... Čítať celý článok Oznam pre prijímateľov NFP

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky