Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPVaV,Výzva

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

07.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO poskytujú manažéri... Čítať celý článok Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO

OPV,OPVaV

Dotazník - Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

22.07.2013

Centrálny kontaktný útvar pre OLAF zverejnil na svojom webovom sídle dotazník , ktorého cieľom je zhromaždiť názory verejnosti na aktuálne otázky týkajúce ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike v... Čítať celý článok Dotazník - Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

OPV,OPVaV

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7

12.07.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.7, je... Čítať celý článok Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7

OPVaV

Zverejnenie Usmernenia Poskytovateľa č. 5

11.07.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo dňa 08.07.2013 na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument Usmernenie Poskytovateľa č. 5 pre národné... Čítať celý článok Zverejnenie Usmernenia Poskytovateľa č. 5

OPVaV

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV

10.07.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 09. 07. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV

OPV,OPVaV

Fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“

02.07.2013

Na profile Európskej komisie v rámci sociálnej siete Facebook prebieha aj tento rok fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“, ktorej cieľom je oceniť fotografie zachytávajúce zrealizované európske projekty. Súťažiť môžu... Čítať celý článok Fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“

OPVaV

Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. – Usmernenie č. 2/2013, operačný program Výskum a vývoj

27.06.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 27.06.2013 Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z.,  ktorým sa... Čítať celý článok Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. – Usmernenie č. 2/2013, operačný program Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky