Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Opatrenie 2.2  

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Špecifický cieľ opatrenia 2.2:

Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií, a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.


Rámcové aktivity:

2.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov.

2.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja.

2.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane.

2.2.4: Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére.

2.2.5: Vybudovanie a podpora regionálnych centier.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky