Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Nezrovnalosti  Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ  
 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska Komisia rozhodnutím (ES, ESUO) č. 1999/352 z 28. apríla 1999 Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so zodpovednosťou za výkon administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu čerpajúceho euro prostriedky takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR, ako centrálny kontaktný útvar pre OLAF e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OFZ .

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky