Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  

Aktuality

OPVaV,Výzva

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 12. 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj

09.12.2008

Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj z 9. 12. 2008 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 29. júla 2008. Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008... Čítať celý článok Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 12. 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj

OPVaV,Výzva

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

11.09.2008

1. V prílohe č.2 „Formulár žiadosti o NFP“ v poznámke pod čiarou č.36 36 Výber z číselníka oprávnených výdavkov. Pri výbere z jednotlivých skupín výdavkov využívajte prílohu č. 700-1 Systému riadenia štrukturálnych fondov a... Čítať celý článok Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

09.09.2008

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Metodického pokynu CKO č. 4: Metodický pokyn k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 sa aktualizuje s účinnosťou od 2.9.2008 príloha č. 700-1 Základný... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

OPVaV,Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

18.08.2008

Dňa 18.8.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1: Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia... Čítať celý článok Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky