Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  ITMS  

ITMS

Oznamujeme žiadateľom o NFP, že verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/.

Dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti.

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať žiadateľom a úradne overiť.

Podpísanú a overenú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykonáva aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa, GRID karta bude po aktivácii užívateľského konta zaslaná poštou na adresu žiadateľa.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu,...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky